به دلیل تعطیلی روز 5شنبه مهلت ثبت نام تا ساعت 16:30 روز شنبه 19 تیرماه تمدید گردید

تنها در یکی از آزمون ها می‏توانید شرکت کنید

زمان ثبت نام در آزمون شرکت توزیع نیروی برق شیراز از دوشنبه 14 تیرماه تا ساعت 16:30 روز پنجشنبه 17 تیرماه می باشد